Mongolian Ornithological Society and other news
The Mongolian Ornithological Society is one of the main bird research and conservation organizations in the country. The Society has intensively organized bird research and conservation activities in collaboration with the National University of Mongolia. More information about the Laboratory is available here.

Introduction of members, main activities, joint research projects, collaborative research and its future trends are mentioned in this site. Bird gallery, bird watching tours and bird filming trips in Mongolia organized by the Laboratory and Society members are written in detail in this website.

A list of all Mongolian birds is available here.
Photographs of Mongolian birds and habitats are available here.
ГЭРЭЛ ЗУРГИЙН УРАЛДААН АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНДӨРЛӨВ
“Биологийн олон янз байдал-Монголика 2013” гэрэл зургийн үндэсний уралдаан амжилттай болж өндөрлөв. Байгалийн амьд биесийн гайхамшигийг гэрэл зурагт буулгах замаар найман настай ба...
2014-06-10 00:00:00 » more...
МОНГОЛЫН ОРНЫ ШУВУУНЫ ӨДӨРЛӨГ-2014 (MONGOLIAN BIRD FAIR-2014)
ТАНИЛЦУУЛГА, ҮНДЭСЛЭЛ, ШААРДЛАГА             Монгол оронд гадаад, дотоодын эрдэмтэн судлаачдын оролцоотойгоор шувуу судлалын салбар сүүлийн жилүүдэд эрчим...
2014-06-04 00:00:00 » more...
ДЭЛХИЙН НҮҮДЛИЙН ШУВУУДЫН ӨДӨР – 2014 АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНДӨРЛӨВ
“Зорих газрыг холбосон нүүдлийн замууд: Нүүдлийн шувууд ба аялал жуулчлал” уриа дор 2014 оны 05 сарын 11-ны өдөр  зохион байгуулагдсан энэ жилийн үйл ажиллагаанд төрийн болон төрийн б...
2014-05-16 00:00:00 » more...
ДЭЛХИЙН НҮҮДЛИЙН ШУВУУДЫН ӨДРИЙГ ХАМТДАА ТЭМДЭГЛЭЦГЭЭЕ
Дэлхийн нүүдлийн шувуудын өдөр (ДНШӨ)-ийг 2006 оноос хойш жил бүр дэлхий даяар тэмдэглэсээр ирсэн бөгөөд зорилго нь нүүдлийн шувуудыг амьдарч буй нутагтай нь хамт хамгаалах шаардлагата...
2014-05-08 00:00:00 » more...
PHOTO NEWS
HELP FOR IDENTIFICATION
2013-02-20-01-08-48.jpg
Raptors of Mongolia
[1 photo]
Mongolian Birds
Wagtail-Yellow-taiwana
[0 photo]
Mongolian Birds
Wagtail-Yellow
[0 photo]
Mongolian Birds
Wagtail-White
[0 photo]
2011-02-22-06-26-33-0.jpg
Shrikes
[2 photo]
2011-02-23-11-10-19-0.jpg
Snipes
[2 photo]
2011-02-22-06-25-47-0.jpg
Buntings
[3 photo]
2011-02-22-06-24-41-0.jpg
Pipits
[3 photo]

Digital flash clock widget

Loading
ads
ads
ads
ads
© 2014 Mongolian Ornithological Society. All rights reserved.